• ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 • „โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดถึงเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกษตรอย่างก้าวตามทันกับสถานการณ์และวิทยาการ รวมถึงการว่างงาน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ และเริ่มจัดตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่าง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการติดตามดำเนินงาน และได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้มีการพัฒนาโครงการเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานสนองความต้องการของราษฎรในพื้นที่ให้มากขึ้น สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการภายในฟาร์มปัจจุบัน ประกอบด้วย งานปลูกพืชเศรษฐกิจ
 • มรภ.ยะลา ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงภายใต้หัวข้อ “แม่” และกิจกรรมภาพถ่าย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมประกวดประกวดร้องเพลงภายใต้หัวข้อ “แม่” และกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อลำพญาขุมทรัพย์แห่งยาลอ และหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และวันแม่ของชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yru.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7329-9634 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
 • ตะลึง! เมื่อถ่าน AA ยุคเก่า

 • เมื่อคุณออกไปข้างนอกที่ไม่สามารถเสียบสายชาร์ตมือถือหรืออุปกรณ์ของคุณตามเสาหรือที่ต่างๆที่มีปลั๊คได้ พวกคุณก็จำเป็นต้องพกแท่นชาร์ตที่มีขนาดพอๆกับพกมือถืออีกเครื่องไปไหนมาไหนด้วย  มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถพกสิ่งที่สามารถชาร์ตได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญมีขนาดเล็กและพกพาง่ายกว่า? ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นจนทำให้เราลืมสิ่งที่เราเคยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนอย่าง ถ่านแบตเตอรี่ AA ที่เมื่อก่อนใช้ได้ใส่ในรีโมททีวี  รีโมทแอร์ แต่ปัจุบันสามารถชาร์ทแทนแท่นชาร์ตได้แล้วนะ โดยผลงานการออกแบบที่กำลังระดมทุนอยู่ใน Kickstarter ของ Jihong Digiacomo ที่ได้ทำการคิดค้นแบตเตอรี่ทั้งแบบ AA และ AAA ให้สามารถชาร์ตผ่านสาย USB ได้ โดยตัวแบตเตอรี่มีช่องสำหรับต่อสาย USB โดยตรง ซึ่งสามารถชาร์ตไฟซ้ำได้ถึง 500 ครั้ง  ซึ่งสิ่งนี้เป็นนวัฒกรรมที่ช่วยปกป้องโลกโดยการลดขยะแบตเตอรี่1/500 (10000000000-20000000) แบตเตอรี่ที่จำหน่ายเป็นประจำและเป็นอันตรายอย่างมากต่อสภาพแวดล้อม
 • เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ ประจำปี

 • เทศบาลเมืองปัตตานี กำหนดจัดงานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชาวปัตตานี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านรสชาติความอร่อย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมให้ไก่ฆอและ เป็นอาหารเศรษฐกิจประจำจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า เทศบาลเมืองปัตตานีได้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการจัดงานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ มาตั้งแต่ปี 2544 โดยการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ไก่ฆอและ โรตี
 • คนเที่ยวตลาดน้ำปัตตานีคึกคัก – หวัง Floating

 • สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการจัดงานตลาดน้ำเมืองตานี (Floating Bazaar Tani) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเกินคาด โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2พฤษภาคม 2558 และยังคงมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศภายในงานมีการล่องเรือกว่า 35 ลำ จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายในแม่น้ำปัตตานี มีการเปิดเวทีให้กลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน รวมถึงมีการนำเสนอผลงานศิลปะพื้นถิ่นที่หลากหลาย อาทิ งานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานแกะสลัก เป็นต้น มีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานในพื้นที่มาออกร้านจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 70 คูหา นอกจากนี้มีการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะสมัยใหม่ที่สวยงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ […]

ดู แผนที่ธุรกิจชายแดนใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 • ประชาชนแห่ชมความงามพระอาทิตย์ตกดินที่ “ภูเขาหัวล้าน” บ้านบาโงยซิแน จำนวนมาก

 • “ภูเขาหัวล้าน” บ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังปรับปรุงใหม่ ประชาชนในพื้นที่แห่ร่วมชมพระอาทิตย์ตกดินกันจำนวนมาก ถึงแม้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา จะส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีจำนวนนักนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ลดลง แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงรักถิ่นฐานบ้านเกิด และต้องการให้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการปรับปรุงสภาพและภูมิทัศน์ต่างๆ “ภูเขาหัวล้าน” ซึ่งเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านซีเยาะ ม.5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก อบต.บาโงยซิแน ได้ทำการปรับปรุงถนนขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านบ้านบาโงยซิแน เดินทางมาชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกในช่วงทุกเย็นกันเป็นจำนวนมาก นายอับดุลเลาะ ดอเลาะ สมาชิก อบต.บาโงยซิแน กล่าวว่า ตนเองจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ทุกวัน ในช่วงเย็น ประมาณ 17.00 น. ก็จะมีชาวบ้านขึ้นมาชมกันเป็นจำนวนมาก แต่ละวันประมาณ 100 กว่าคน สำหรับเขาหัวล้านนี้ มีมานานแล้ว แต่ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวห่างหายไปมาก หลังทาง อบต.มีการสร้างถนนขึ้นมาใหม่ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านบาโงยซิแนและใกล้เคียงมาเที่ยวกันเพิ่มขึ้น ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงวันรายอที่ผ่านมา มีประชาชนนำครอบครัวเดินทางมาชมความสวยงามของพระอาทิตย์เวลาตกดินกันมาก “เขาหัวล้าน” หรือที่เรียกกันว่า “บูเก๊ะบาเดาะกูลิง”นี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ […]
รับโฆษณา ผ่านเฟสบุ๊ค ราคาถูก
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:48:38
ปากดำ เรื่องน่าอายสำหรับสาวๆ วิธีแก้ปัญหาปากดำคล้ำ
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:47:00
จำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์เริ่มต้นดอกเบี้ย 2.5 % กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:42:34
ส่งทั่วประเทศไฟหน้าLED รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:42:09
ขาย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำเร็จรูปมือ2 พร้อมคู่มือการใช้งาน สภาพมือ 1
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:40:28
จะใช้งานcamera360 ลองแวะเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนเรามีรายละเอียดเบื้องต้น
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:38:26
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนราห์ ช่วยลดความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆได้
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:36:49
Dtox3in1 ระเบิดพุง รีดไขมัน ปลอดภัย มีอย.
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:35:50
ขายไฟหน้าLEDรถมอเตอร์ไซค์ 6ชิป 3500LMมีประกัน
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:32:16
เว็บไซต์เก็บความรอบรู้สำหรับคนที่ต้องการไปทัวร์ญี่ปุ่น ควรอ่านเรามีสถานที่เที่ยวดีเลิศมาแนะนำ
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:26:21
ปัญหาช่องคลอดหลวม ปัญหากลุ้มใจ
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:21:43
อยากจะใช้บริการร้อยไหมจมูก ลองแวะเข้ามาอ่านรายละเอียดได้มีรายละเอียด
(ดู: 1 | ตอบ: 0 )
วันนี้, 19:18:59
| รับทำร่ม | Bigbike |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012-2013 | ติดต่อเรา: pny.link@gmail.com