Home

ตำแหน่งงานว่าง

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 87 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ -พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง -พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ตำแหน่ง -ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือเทียบเท่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน -พื้นที่ทั่วไป จำนวน 39 ตำแหน่ง -พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ตำแหน่ง -ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือเทียบเท่า นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน -พื้นที่ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง -พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3...

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ -เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2559 สมัครได้ที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียด >> คลิ๊ก