• รัฐบาลอนุมัติงบกว่า 826 ล้านบาท ก่อสร้างถนน

 • รัฐบาลอนุมัติงบ 826 ล้านบาท ก่อสร้างถนน 37 เส้นทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นตอบสนองพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีรายได้ พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 826 ล้านบาท ในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 37 เส้นทาง ระยะทาง 164.8 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้หน่วยทหารช่างจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 – 4 และกรมการทหารช่างดำเนินการก่อสร้างนั้น ปัจจุบันหน่วยงานทหารช่างได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่
 • “ชมรมศิลปินชายแดนใต้” จัดใหญ่ “สร้างศิลป์ถิ่นใต้เทิดไท้องค์ราชัน” 1-5

 • ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ชมรมศิลปินชายแดนใต้” เตรียมจัดใหญ่นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ครั้งที่ 4” พร้อมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค.นี้ ณ ห้างโคลีเซี่ยม ยะลา    นายวินัย สุขวิน ประธานชมรมศิลปินชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ ชมรมศิลปินชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ครู
 • เจ๋ง! ปั่นจักรยานไป ผลิตน้ำดื่มเองได้ด้วย!!

 • ขอลงข่าวเอาใจคนรักการปั่นจักรยานกันบ้าง  ในอนนาคตอันใกล้นี้  นักปั่นจักรยานทั้งหลายคงไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าปั่นๆไป  น้ำดื่มที่เตรียมมาจะหมดกลางทางท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ  เพราะคุณสามารถปั่นจักรยานไปพร้อมๆกับผลิตน้ำดื่มขึ้นเองได้ด้วย! “Fontus” คือชื่ออุปกรณ์ที่ช่วยผลิตน้ำดื่มในขณะปั่นจักรยานดังกล่าวนั้น  สร้างโดย Kristof Retezár นักศึกษาด้านการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมที่ University of Applied Arts in Vienna โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่เก็บสะสมเอาความชื้นในอากาศมาควบแน่นเป็นน้ำ  โดยใช้พลังงานที่เกิดจากแผงโซล่าร์เซลล์ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและเย็นสำหรับใช้ในการควบแน่นความชื้นเป็นน้ำ  เมื่อจักรยานมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  อากาศที่มีความชื้นจะถูกสูบเข้าไปในเครื่อง  และความชื้นในอากาศเมื่อไปเจอกับพลังงานความร้อนและเย็นก็จะควบแน่นกลายเป็นน้ำนั่นเอง Fontus สามารถผลิตน้ำ 0.5 ลิตรได้ภายในหนึ่งชั่วโมง  (ความเร็วในการควบแน่นเป็นน้ำขึ้นอยู่กับความชื้นและอุณหภูมิอากาศด้วย)  …อย่างไรก็ตาม  อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่สามารถทำให้น้ำที่กลั่นออกมามีความบริสุทธิ์ได้ 100% 
 • อ.ยะรัง เชิญชวนเที่ยวงาน ส้มโอหวาน เทศกาลแข่งเรือ

 • อำเภอยะรังร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 13 แห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวยะรัง กำหนดจัดงาน “ส้มโอหวาน เทศกาลแข่งเรือ ของดีเมืองยะรัง” ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเขื่อนปัตตานี นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอยะรัง กล่าวในรายการร่วมแรง ร่วมใจชายแดนใต้ ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เอฟเอ็ม 107.25 MHz ว่า การจัดงาน “ส้มโอหวาน
 • เว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จว.ชายแดนใต้

 • ครม.ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียม โรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี2558-2562 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้ (25พ.ย.) เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวม 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ.ศ….และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เรียกเก็บตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตที่เรียกเก็บในวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทนในอนุญาตหรือยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลาที่ต้องชำระในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ก่อนหน้านี้ทางหอการค้าภาคใต้ต้องการเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) [...]

ดู แผนที่ธุรกิจชายแดนใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’

 • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’ ศิลปวัฒนธรรม : สะพายกล้อง ส่อง ‘ยะลา’ ร่วม 10 ปีแล้วที่เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา คนเมืองหลวงหรือต่างถิ่นอาจรู้สึกเหมือนๆ กันว่าเป็นพื้นที่อันตราย มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นรายวัน อย่าให้ถึงกับต้องย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเลย แค่ความคิดที่จะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ยังไม่ผุดขึ้นในหัว…ความกลัวทำให้คนเราลืมเรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ “ยะลา” จังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญและร่ำรวยเรื่องทรัพยากรป่าไม้ของชายแดนใต้ จึงเป็นที่มาให้กลุ่มคนรักยะลาอยากเปิดมุมมองใหม่เล่าเรื่องเมืองที่มีคำขวัญสั้นๆ ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วจัดเป็นนิทรรศการสัญจร “ยล ยะลา @ ฮาลา บาลา” สะท้อนวิถีและวัฒนธรรมความเป็นยะลาให้ชาวต่างถิ่นได้รับรู้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มสห+ภาพ เนื้อหาภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอวิถีชีวิตและป่าผืนสุดท้ายแห่งชายแดนใต้ รวมถึงนิทรรศการ “ทอด ภาพป่า” เปิดมุมมองธรรมชาติของผู้คนในป่าคอนกรีต ฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพที่ผูกพันกับผืนป่าฮาลาบาลา อาทิ จรูญ ทองนวล, เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์, สุภเศรษฐ โอภิธากรณ์, สุทธิชัย [...]
พนักงานส่งหนังสือ 1 อัตรา พฤศจิกายน 26, 2014, 09:22:49 AM
โรงแรมมายการ์เดนส์ รับสมัคร กุ๊ก และช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า พฤศจิกายน 25, 2014, 11:30:59 AM
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา พฤศจิกายน 24, 2014, 01:58:42 PM
แคชเชียร์ 10 อัตรา(แฟมิลี่ไฮเปอร์มาร์ท ยะลา) พฤศจิกายน 23, 2014, 08:18:38 PM
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครู และเจ้าหน้าที่ พฤศจิกายน 22, 2014, 08:00:14 AM
ยะลาเซเว่น รับพนักงานจำนวน หลายอัตรา พฤศจิกายน 21, 2014, 12:38:29 PM
คณะวิทย์ฯและเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา พฤศจิกายน 20, 2014, 04:12:45 PM
(มสธ.ยะลา) รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา พฤศจิกายน 19, 2014, 09:07:55 PM
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พฤศจิกายน 16, 2014, 05:04:33 PM
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ด่วน) พฤศจิกายน 16, 2014, 04:58:06 PM
ม.นราธิวาส รับสมัครคนงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา พฤศจิกายน 14, 2014, 09:38:13 PM
รร.เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พฤศจิกายน 14, 2014, 02:54:09 PM
คณะศึกษาศาตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป พฤศจิกายน 12, 2014, 09:15:18 AM
พนักงานเสริฟ 3 อัตรา พฤศจิกายน 11, 2014, 03:50:31 PM
ร.ร. อิสลามบสเจาะวิทยา รับสมัครครูคอมฯ 1 อัตรา พฤศจิกายน 10, 2014, 10:38:20 AM
จำหน่ายกล้อง casio ราคาพิเศษ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าถุกสุด ๆ
(ดู: 6 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/11/2557, 19:51:33
ขายกระเป๋ากล้อง ในราคาโปรโมชั่น อย่าพลาดนะครับ
(ดู: 5 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/11/2557, 19:48:59
จำหน่ายลําโพงคอม ราคาพิเศษ ยี่ห้อ Philips
(ดู: 5 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/11/2557, 19:48:14
จำหน่าย เครื่องเล่น mp3 ราคาถูก ๆ สินค้าของแท้ พร้อมการันตี
(ดู: 4 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/11/2557, 19:47:31
ANANDA END YEAR SALE บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ใกล้สุวรรณภูมิ เริ่ม 1.49-6.59 ล้าน
(ดู: 10 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/11/2557, 09:56:45
มาแล้ว set top box ราคาสุดพิเศษ
(ดู: 12 | ตอบ: 0 )
วันที่: 26/11/2557, 18:47:36
ขายกล่อง gmm z ราคาไม่แพง เต็มที่กับช่องรายการกว่า 220 ช่อง
(ดู: 9 | ตอบ: 0 )
วันที่: 26/11/2557, 18:46:58
พบกับกล้องโพลารอยด์ในราคาถูก
(ดู: 8 | ตอบ: 0 )
วันที่: 26/11/2557, 18:46:21
รองเท้าสตั๊ด รองเท้าฟุตบอล รองเท้าวิ่งออกกำลังกาย รองเท้าบาส ราคาถูก
(ดู: 12 | ตอบ: 1 )
วันที่: 26/11/2557, 17:04:36
Guduchi เหมาะสำหรับคนอยากเพิ่มน้ำหนัก
(ดู: 8 | ตอบ: 0 )
วันที่: 24/11/2557, 18:57:30
กระเป๋าปืน เครื่องซีลถุงพลาสติก หลอดแบล็คไลท์ และอื่นๆ
(ดู: 28 | ตอบ: 2 )
วันที่: 22/11/2557, 14:25:21
จำหน่าย อะไหล่ และอุปกรณ์ เครื่องจักรทางการเกษตร
(ดู: 21 | ตอบ: 0 )
วันที่: 18/11/2557, 15:33:56
| รับทำร่ม | Bigbike |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012-2013 | ติดต่อเรา: pny.link@gmail.com