• เครือข่ายพัฒนาสังคมฯ ดึงเยาวชนร่วมโครงการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

  • นายพงษ์พัฒน์ บัวเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปาเสมัส ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 -27 ต.ค.2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อให้ยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทรรศนะในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายไพศาล ดือราแม ประธานเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลปาเสมัส เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาประจำตำบล เจ้าหน้าที่เครือข่าย เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปาเสมัส จำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ตำบลปาเสมัส
  • นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี

  • นางสุชาดา พันธ์นรา นายเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปิดเผย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ส่วนสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก ด้วย โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดกระทงประดิษฐ์ (ใบตอง) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ สำหรับรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงประดิษฐ์ (ใหญ่) ฐานกระทงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.00
  • ร่มวิเศษ! ไม่ต้องกาง ตัวเองไม่เปียกแต่คนอื่นท่าทางจะเปียก

  • นี่คือผลงานการออกแบบจาก  Beijing University of Aeronautics and Astronautics และ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ซึ่งได้ทำการออกแบบร่มวิเศษออกแนวของเล่นมหัศจรรย์จากอนาคตแบบโดราเอมอนกับร่มที่มีชื่อว่า Air Umbrella โดยร่มคันนี้มีความสามารถในการกันฝนได้ไม่ต่างจากร่มทั่วไป แต่ที่แปลกก็คือตัวร่มไม่มีตัวร่มผ้าใบ มีแต่ตัวก้านถือที่สามารถเป่าลมออกมาให้ละอองฝนที่ตกลงมากระเด็นออกไปรอบๆตัว ร่มวิเศษคันนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันน้ำได้ในตัว พกพาสะดวก ลองดูในคลิปจะเห็นการสาธิตการใช้งาน ที่ดูแล้วบอกได้เลยว่าเจ๋ง เพราะไม่ต้องกางแล้วไม่เปียก แต่ดูแล้วเหมือนๆกับว่าคนที่เดินข้างๆอาจโดนฝนสาดจากร่มตัวนี้ได้นะ บทความโดย : น้าป๋วย TechXcite
  • เครือข่ายพัฒนาสังคมฯ ดึงเยาวชนร่วมโครงการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

  • นายพงษ์พัฒน์ บัวเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปาเสมัส ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 -27 ต.ค.2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อให้ยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทรรศนะในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายไพศาล ดือราแม ประธานเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลปาเสมัส เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาประจำตำบล เจ้าหน้าที่เครือข่าย เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปาเสมัส จำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ตำบลปาเสมัส อำเภอสมุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ดือราแม กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหนึ่ง เนื่องจากเห็ดสามารถที่จะนำมาบริโภคในครัวเรือน และสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ในปัจจุบันการเพาะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถทำได้เอง วัสดุหาง่าย อีกทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและมีราคาสูงด้วย ดังนั้นทางเครือข่าย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ทางด้านนางสาวรอฮูดา อาแว นักเรียนโรงเรียบบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้ง เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอนฝึกอาชีพซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีก ด้าน นางสาวโซเฟีย [...]

ดู แผนที่ธุรกิจชายแดนใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’

  • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’ ศิลปวัฒนธรรม : สะพายกล้อง ส่อง ‘ยะลา’ ร่วม 10 ปีแล้วที่เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา คนเมืองหลวงหรือต่างถิ่นอาจรู้สึกเหมือนๆ กันว่าเป็นพื้นที่อันตราย มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นรายวัน อย่าให้ถึงกับต้องย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเลย แค่ความคิดที่จะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ยังไม่ผุดขึ้นในหัว…ความกลัวทำให้คนเราลืมเรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ “ยะลา” จังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญและร่ำรวยเรื่องทรัพยากรป่าไม้ของชายแดนใต้ จึงเป็นที่มาให้กลุ่มคนรักยะลาอยากเปิดมุมมองใหม่เล่าเรื่องเมืองที่มีคำขวัญสั้นๆ ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วจัดเป็นนิทรรศการสัญจร “ยล ยะลา @ ฮาลา บาลา” สะท้อนวิถีและวัฒนธรรมความเป็นยะลาให้ชาวต่างถิ่นได้รับรู้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มสห+ภาพ เนื้อหาภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอวิถีชีวิตและป่าผืนสุดท้ายแห่งชายแดนใต้ รวมถึงนิทรรศการ “ทอด ภาพป่า” เปิดมุมมองธรรมชาติของผู้คนในป่าคอนกรีต ฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพที่ผูกพันกับผืนป่าฮาลาบาลา อาทิ จรูญ ทองนวล, เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์, สุภเศรษฐ โอภิธากรณ์, สุทธิชัย [...]
จำหน่ายกล้อง ipcamera ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ ราคา 1690 บาท โดย khayoo [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] วันนี้ เวลา 09:12:54 AM
งานพิมพ์ภาพบนเคสมือถือ แก้ว จาน เสื้อ กระเบื้อง กระจก ฯลฯ และวัสดุต่างๆ โดย anaidea [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] วันนี้ เวลา 07:47:11 AM
ขาย กล้องนักสืบ ราคาถูก อาทิ กล้องปากกา กล้องรีโมตรถ เครื่องอัดเสียง โดย pimsanyadum [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 20, 2014, 10:49:44 PM
หลอดไฟ LED ประหยัดค่าไฟ อายุการใช้งานนาน โดย proensys [ตลาดอสังหาฯ(Property Ads)] ตุลาคม 20, 2014, 05:33:20 PM
ขายที่ดิน ผังเมือง 4 ซ.12 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โดย มุ [ตลาดอสังหาฯ(Property Ads)] ตุลาคม 20, 2014, 05:18:01 PM
ตู้น้ามัน,ตู้น้ำมัน,ตู้น้ำมันราคาถูก,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ โดย Ramirhoe [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 20, 2014, 04:31:08 PM
โครงการรับนักเรียนวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี 57 โดย Ramirhoe [ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม] ตุลาคม 20, 2014, 04:30:47 PM
ครีมไข่มุก หน้าขาว SIMENGDI นำเข้าจากจีน ของแท้ ราคาไม่แพง โดย komsondede [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 19, 2014, 04:08:23 PM
กล่องทีวีติดรถยนต์ ดิจิตอลทีวี ดูฟรี42ช่อง Maxspeed150 km/h ใหม่ล่าสุด!!! โดย DigitalTVprice [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 18, 2014, 05:02:55 PM
ขายด่วนๆถูก เครื่องดีแอร์เย็น เกียร์ธรรมดา เบนซิน+lpg ขับ120 สบาย โดย เมธาสิทธิ์ [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 17, 2014, 03:31:47 PM
Smart Card การ์ดประหยัดพลังงาน เทคโนโลยี่จากเยอรมัน ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำมัน โดย Sirisat Man [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 17, 2014, 01:41:08 PM
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดเสียง ลดกระหน่ำ โดย rhoonline [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 17, 2014, 09:16:10 AM
ร่มอากาศ ไม่ต้องกางก็กันฝนได้ โดย kisepom [คุยกันทุกเรื่อง(General Discussions)] ตุลาคม 16, 2014, 01:03:38 PM
ขายจักรยาน bianchi kuma 27.2 2014 ไซ้ร์ 17 สภาพใหม่มาก โดย ม๊อง [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 15, 2014, 04:34:15 PM
ขายรถมอเตอร์ไซค์ รถ Atv ขายเอทีวีราคาถูก รถเอทีวีขนของบรรทุกโทร 0932895027 โดย nktcop31 [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 15, 2014, 03:33:32 PM
บริการให้เช่ารถตู้มหาสารคาม VIP พร้อมคนขับ ดีไซน์ภายในสวยหรู โทร 089 9400143 (ถาวร) โดย komsondede [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 14, 2014, 10:21:11 AM
จำหน่าย แม่เหล็ก แรง สูง ราคาส่ง กลมแบน สี่เหลี่ยม – ถูก และส่งเร็วทันใจ โดย taw2014 [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 13, 2014, 08:49:43 PM
เปิดประตูเศรษฐกิจด้วยท่าเรือระนอง โดย ท่าเรือระนอง [ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม] ตุลาคม 13, 2014, 05:43:02 PM
จำหน่าย เบียร์ โฮการ์เด้น Hoegaarden เบียร์ดำ Guiness พร้อมบริการส่งฟรี!! โดย pimsanyadum [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 13, 2014, 10:53:50 AM
ตู้ไฟฟ้าราคาถูก ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า เบรคเกอร์ ตู้คอนโทรล ราคาถูกกว่าโรงงาน โดย narintip [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 11, 2014, 02:55:28 PM
รับสมัคร นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย แปลภาษา และไอที วันนี้ เวลา 10:40:01 AM
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา, ช่างศูนย์บริการ 1 อัตรา ตุลาคม 20, 2014, 10:21:07 AM
ร้านกรุงเทพเครื่องเรือน นราธิวาส รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตุลาคม 20, 2014, 09:20:58 AM
พนักงานธุรการ 1 อัตรา ตุลาคม 19, 2014, 02:42:01 PM
พนักงานขายหน้าร้าน 1 อัตรา ตุลาคม 17, 2014, 03:15:15 PM
โรงพยาบาลรามัน รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ตุลาคม 15, 2014, 08:30:28 AM
สำนักพิมพ์วันเนชั่น เปิดรับสมัคร พนักงานตำแหน่ง ออกแบบกราฟิกและมีเดีย ตุลาคม 14, 2014, 01:32:06 PM
จังหวัดปัตตานี รับสมัครตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ตุลาคม 13, 2014, 09:43:05 PM
ร้านปุตราคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตุลาคม 13, 2014, 01:50:10 PM
พนักงานประจำร้าน 1 อัตรา, ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 3 อัตรา ตุลาคม 12, 2014, 12:42:53 PM
พนักงานขาย หลายอัตรา ตุลาคม 11, 2014, 04:09:54 AM
พนักงานขายหน้าร้าน (รายได้ดี ซื่อสัตย์ มีวินัย รักในงานบริการ) ตุลาคม 09, 2014, 11:33:59 AM
ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาลัยตำแหน่ง ปฏิบัติการ 1 อัตรา ตุลาคม 08, 2014, 01:49:55 PM
ช่างไฟฟ้า(ชาย) 4 อัตรา ตุลาคม 07, 2014, 01:20:44 PM
ผลิตรายการโทรทัศน์/กราฟฟิก/สามารถตัดต่อวีดีโอ ตุลาคม 04, 2014, 06:21:53 PM
สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ตุลาคม 04, 2014, 11:28:02 AM
| รับทำร่ม | Bigbike |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012-2013 | ติดต่อเรา: pny.link@gmail.com