• พิธีลงเสาเอกสร้างสะพานเจาะบากง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่ จ.นราธิวาส

  • พิธีลงเสาเอกสร้างสะพานเจาะบากงในโครงการ “ย้อนรอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่ง…ณ สะพานบ้านเจาะบากง” ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายมูฮัมมัด สาแลแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่บ้านเจาะบากง ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร่วมพิธีลงเสาเอก เพื่อสร้างสะพานไม้ตามโครงการ “ย้อนรอยพระราชกรณียกิจ ครั้งหนึ่ง…ณ สะพานบ้านเจาะบากง” ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับสะพานไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน และได้ทรงตรัสกับลุงพร้อม
  • นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี

  • นางสุชาดา พันธ์นรา นายเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปิดเผย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ส่วนสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก ด้วย โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดกระทงประดิษฐ์ (ใบตอง) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ สำหรับรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงประดิษฐ์ (ใหญ่) ฐานกระทงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.00
  • Hoverboard หรือบอร์ดลอยได้ จะไม่ใช่แค่เรื่องในจินตนาการอีกต่อไป

  • สองนักประดิษฐ์หัวใส ได้ริเริ่มพัฒนา Hendo หรือ Hendo Hoverboard บอร์ดที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีล้อ ซึ่งลอยอยู่เหนือพื้นได้ประมาณ 1 นิ้ว และยังสารมารถรับน้ำหนักของคนให้ขึ้นไปยืนได้ ปัจจุบันเปิดให้ร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว หากใครจำหนังเรื่อง“Back to the Future 2” ของ Robert Zemekis ที่เป็นหนังในตำนานของใครหลายๆคนได้ มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวเอก ขึ้นไปยืนอยู่บนบอร์ดหรือโฮฟเวอร์บอร์ด วิ่งข้ามแม่น้ำได้อย่างน่าตะลึง ล่าสุดก็มีคนเนรมิตให้มันมีตัวตนจริงๆขึ้นมาได้แล้วและถือเป็น Hoverboard ตัวแรกของโลกด้วย โดยทีมงานจาก Hendo (ภาพ Hoverboard จากในหนัง
  • มาเลย์ปิดด่านผ่อนปรนข้ามน้ำ ร้านค้าสุไหงโก-ลกริมน้ำสูญรายได้นับแสนบาทต่อวัน

  • หลังประเทศมาเลเซียปิดจุดผ่อนปรนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกอย่างไม่มีกำหนดจากปัญหาภายในของมาเลเซีย ส่งผลให้หลายอาชีพในอำเภอสุไหงโก-ลกต้องสูญรายได้รวมแล้วกว่า 100,000 บาท ต่อวัน นายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ ประธานชมรมท่าข้ามอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า หลังจากที่ทางการของประเทศมาเลเซีย สั่งปิดท่าข้ามชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกอย่างไม่มีกำหนด และมีเจ้าหน้าที่ทหารของมาเลเซียมาประจำการที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เป็นเวลา6วันแล้ว จากเหตุปัญหาภายในของประเทศมาเลเซียได้ส่งผลกระทบในวงกว้างกับผู้ที่ประกอบอาชีพขับเรือโดยสารรับจ้าง ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้านค้า อาหารทั้งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก รวมถึงในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพรายวัน ซึ่งรวมแล้วรายได้หายไปมากกว่าวันละ100,000บาท เนื่องจากชาวมาเลเซียส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90 นิยมเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนเพื่อเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในพื้นที่มากกว่าจะเดินทางเข้าออกทางด่านชายแดน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนอีกว่าจะมีการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อใด จึงอยากขอให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ช่วยเข้าไปเจรจาเพื่อให้เห็นกับวิถีชีวิตของคนพื้นที่ของทั้ง2ประเทศ รวมทั้งปากท้องของชาวบ้านที่ยังหาเช้ากินค่ำที่ขาดรายได้ไปจุนเจือครอบครัว อย่างไรก็ตามสำหรับการเดินทางเข้าออกระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซียที่ด่านชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ประชาชนยังเดินทางได้ตามปกติ โดยใช้หนังสือเดินทาง หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่สามารถไปยื่นคำขอได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ข้อมูลข่าวและที่มา: สวท.สุไหงโก-ลก

ดู แผนที่ธุรกิจชายแดนใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’

  • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’ ศิลปวัฒนธรรม : สะพายกล้อง ส่อง ‘ยะลา’ ร่วม 10 ปีแล้วที่เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา คนเมืองหลวงหรือต่างถิ่นอาจรู้สึกเหมือนๆ กันว่าเป็นพื้นที่อันตราย มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นรายวัน อย่าให้ถึงกับต้องย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเลย แค่ความคิดที่จะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ยังไม่ผุดขึ้นในหัว…ความกลัวทำให้คนเราลืมเรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ “ยะลา” จังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญและร่ำรวยเรื่องทรัพยากรป่าไม้ของชายแดนใต้ จึงเป็นที่มาให้กลุ่มคนรักยะลาอยากเปิดมุมมองใหม่เล่าเรื่องเมืองที่มีคำขวัญสั้นๆ ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วจัดเป็นนิทรรศการสัญจร “ยล ยะลา @ ฮาลา บาลา” สะท้อนวิถีและวัฒนธรรมความเป็นยะลาให้ชาวต่างถิ่นได้รับรู้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มสห+ภาพ เนื้อหาภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอวิถีชีวิตและป่าผืนสุดท้ายแห่งชายแดนใต้ รวมถึงนิทรรศการ “ทอด ภาพป่า” เปิดมุมมองธรรมชาติของผู้คนในป่าคอนกรีต ฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพที่ผูกพันกับผืนป่าฮาลาบาลา อาทิ จรูญ ทองนวล, เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์, สุภเศรษฐ โอภิธากรณ์, สุทธิชัย [...]
MANGO ลดน้ำหนักได้ผลจริง นำเข้าจากสวิสฯ ลด 5-10 โล ใน 1 เดือน โดย mango-te [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] วันนี้ เวลา 07:12:08 PM
ไอโฟน6 จีน แอนดรอยด์ งานเกรดA หน้าจอใหญ่ 4.7 นิ้ว พกเท่ห์กว่าใคร โดย nanaexpertz [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] วันนี้ เวลา 02:11:42 PM
อาหารเสริมบำรุงร่างกาย โดย powermax [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 24, 2014, 01:58:27 PM
ขาย กล้องนักสืบ ราคาถูก อาทิ กล้องปากกา กล้องรีโมตรถ เครื่องอัดเสียง โดย smeproterfas [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 24, 2014, 11:14:51 AM
ตัวปัญหาที่ค่อนข้างเจอะเจอในการจ้างงานรับแปลภาษาอังกฤษ โดย kaikrub [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 03:53:33 PM
อาหารเสริมท่านชาย โดย powermax [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 02:20:38 PM
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดเสียง ลดกระหน่ำ โดย rhoonline [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 10:49:53 AM
งานพิมพ์ภาพบนเคสมือถือ แก้ว จาน เสื้อ กระเบื้อง กระจก ฯลฯ และวัสดุต่างๆ โดย anaidea [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 09:44:41 AM
ประกาศ เซ้งร้านด่วน!! โดย anaidea [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 09:43:42 AM
MANGO ลดน้ำหนักได้ผลจริง นำเข้าจากสวิสฯ ลด 5-10 โล ใน 1 เดือน โดย mango-te [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 22, 2014, 08:18:39 AM
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร โดย NightmodeA [ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม] ตุลาคม 21, 2014, 06:20:26 PM
ขายจักรยาน bianchi kuma 27.2 2014 ไซ้ร์ 17 สภาพใหม่มาก โดย PNYLink [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 21, 2014, 03:57:57 PM
จำหน่ายกล้อง ipcamera ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ ราคา 1690 บาท โดย khayoo [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 21, 2014, 09:12:54 AM
หลอดไฟ LED ประหยัดค่าไฟ อายุการใช้งานนาน โดย proensys [ตลาดอสังหาฯ(Property Ads)] ตุลาคม 20, 2014, 05:33:20 PM
ขายที่ดิน ผังเมือง 4 ซ.12 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โดย มุ [ตลาดอสังหาฯ(Property Ads)] ตุลาคม 20, 2014, 05:18:01 PM
ตู้น้ามัน,ตู้น้ำมัน,ตู้น้ำมันราคาถูก,ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ โดย Ramirhoe [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 20, 2014, 04:31:08 PM
โครงการรับนักเรียนวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี 57 โดย Ramirhoe [ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม] ตุลาคม 20, 2014, 04:30:47 PM
ครีมไข่มุก หน้าขาว SIMENGDI นำเข้าจากจีน ของแท้ ราคาไม่แพง โดย komsondede [ซื้อขายสินค้า-ทั่วไป] ตุลาคม 19, 2014, 04:08:23 PM
กล่องทีวีติดรถยนต์ ดิจิตอลทีวี ดูฟรี42ช่อง Maxspeed150 km/h ใหม่ล่าสุด!!! โดย DigitalTVprice [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 18, 2014, 05:02:55 PM
ขายด่วนๆถูก เครื่องดีแอร์เย็น เกียร์ธรรมดา เบนซิน+lpg ขับ120 สบาย โดย เมธาสิทธิ์ [ตลาดซื้อขายรถ] ตุลาคม 17, 2014, 03:31:47 PM
ศูนย์อนามัยที่ 12 รับสมัครพนักงานขับรถ, โภชนาการ,พนง.เภสัชกรรม ตุลาคม 24, 2014, 11:31:54 AM
HID รับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและมีเดีย 1 อัตรา ตุลาคม 23, 2014, 11:42:12 AM
พนักงานประจำร้าน 1 อัตรา, ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 3 อัตรา ตุลาคม 22, 2014, 05:02:48 PM
พนักงานขาย หลายอัตรา ตุลาคม 22, 2014, 04:43:26 PM
ร้านอาหาร BK Drink N' Food รับสมัครพนักงานดังนี้ ตุลาคม 22, 2014, 08:43:12 AM
รับสมัคร นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย แปลภาษา และไอที ตุลาคม 21, 2014, 10:40:01 AM
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา, ช่างศูนย์บริการ 1 อัตรา ตุลาคม 20, 2014, 10:21:07 AM
ร้านกรุงเทพเครื่องเรือน นราธิวาส รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตุลาคม 20, 2014, 09:20:58 AM
พนักงานธุรการ 1 อัตรา ตุลาคม 19, 2014, 02:42:01 PM
พนักงานขายหน้าร้าน 1 อัตรา ตุลาคม 17, 2014, 03:15:15 PM
โรงพยาบาลรามัน รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ตุลาคม 15, 2014, 08:30:28 AM
สำนักพิมพ์วันเนชั่น เปิดรับสมัคร พนักงานตำแหน่ง ออกแบบกราฟิกและมีเดีย ตุลาคม 14, 2014, 01:32:06 PM
จังหวัดปัตตานี รับสมัครตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ตุลาคม 13, 2014, 09:43:05 PM
ร้านปุตราคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตุลาคม 13, 2014, 01:50:10 PM
พนักงานขายหน้าร้าน (รายได้ดี ซื่อสัตย์ มีวินัย รักในงานบริการ) ตุลาคม 09, 2014, 11:33:59 AM
ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาลัยตำแหน่ง ปฏิบัติการ 1 อัตรา ตุลาคม 08, 2014, 01:49:55 PM
| รับทำร่ม | Bigbike |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012-2013 | ติดต่อเรา: pny.link@gmail.com