• ปัตตานี เชิญเที่ยวงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล ประจำปี 2558

 • จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้แพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาเสียง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดใกล้เคียงและระหว่างประเทศ นำไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • ปัตตานี เชิญเที่ยวงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล ประจำปี 2558

 • จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้แพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาเสียง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดใกล้เคียงและระหว่างประเทศ นำไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • วิศวกรสุดเจ๋ง ผลิตสติกเกอร์ Tattoo วัดระดับน้ำตาลในเลือด

 • การที่จะต้องเจ็บที่ปลายนิ้วจากการตรวจเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน น่าจะใกล้ได้เวลาที่ได้เวลาเยียวยากันเสียที กับการตรวจที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวเพิ่ม เพราะทาง Nanoengineering ได้ค้นพบวิธีการตรวจสอบระดับน้ำตาลด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดจากผิวหนังที่เป็น Tattoo นั่นเอง ด้วยวิธีการสร้างเซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น และใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ในการวัดระดับน้ำตาลแทนการเจาะเลือด ซึ่งวิธีนี้สามารถตรวจได้หลายครั้งในแต่ละวัน และไม่เจาะให้เกิดอาการเจ็บปวดวันละหลายๆ ครั้ง โดยสิ่งที่เป็นคำถามของหลายๆ คนก็คือ การวัดในแบบดังกล่าวจะสร้างความเจ็บปวดหรือไม่ คำตอบคือ ไม่เลยสักนิดเพราะมันเป็นเพียงอุปกรณ์ที่มีขั้วไฟฟ้าบนกระดาษบางๆ ที่ติดอยู่บนผิวหนังเท่านั้น สามารถใช้งานจนหมดอายุการทำงานและลอกทิ้งได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันเซ็นเซอร์แบบนี้ใช้งานได้วันต่อวัน และมีราคาที่ไม่แพงมาก จึงเปลี่ยนได้บ่อยแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป โดยที่แผ่นติด Tatto นี้ ให้มาตรการวัดกลูโคนได้อย่างแม่นยำ โดยจากการรายงานลาาสุดพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นโรคเบาบาหวานในเพศชายอายุระหว่าง 20-40
 • ปัตตานี เชิญเที่ยวงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล ประจำปี 2558

 • จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้แพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาเสียง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดใกล้เคียงและระหว่างประเทศ นำไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้

 • “มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” เสริมสร้างเศรษฐกิจ 5 จว.ปลายด้ามขวาน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ที่เกิดจากทักษะฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านการแข่งขันเชิงการค้าให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน ทางกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” ออกสู่ภูมิภาคอื่นๆ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้” ในวันที่ 21-26 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานคัสคาต้า ฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานี โดยกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายในงานประกอบไปด้วยของดีขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มากมายหลากหลายประเภท [...]

ดู แผนที่ธุรกิจชายแดนใต้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’

 • สะพายกล้องส่อง‘ยะลา’ ศิลปวัฒนธรรม : สะพายกล้อง ส่อง ‘ยะลา’ ร่วม 10 ปีแล้วที่เมื่อเอ่ยถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา คนเมืองหลวงหรือต่างถิ่นอาจรู้สึกเหมือนๆ กันว่าเป็นพื้นที่อันตราย มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นรายวัน อย่าให้ถึงกับต้องย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเลย แค่ความคิดที่จะอยากเดินทางไปท่องเที่ยวก็ยังไม่ผุดขึ้นในหัว…ความกลัวทำให้คนเราลืมเรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ “ยะลา” จังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญและร่ำรวยเรื่องทรัพยากรป่าไม้ของชายแดนใต้ จึงเป็นที่มาให้กลุ่มคนรักยะลาอยากเปิดมุมมองใหม่เล่าเรื่องเมืองที่มีคำขวัญสั้นๆ ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วจัดเป็นนิทรรศการสัญจร “ยล ยะลา @ ฮาลา บาลา” สะท้อนวิถีและวัฒนธรรมความเป็นยะลาให้ชาวต่างถิ่นได้รับรู้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มสห+ภาพ เนื้อหาภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอวิถีชีวิตและป่าผืนสุดท้ายแห่งชายแดนใต้ รวมถึงนิทรรศการ “ทอด ภาพป่า” เปิดมุมมองธรรมชาติของผู้คนในป่าคอนกรีต ฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพที่ผูกพันกับผืนป่าฮาลาบาลา อาทิ จรูญ ทองนวล, เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์, สุภเศรษฐ โอภิธากรณ์, สุทธิชัย [...]
พนักงานบริการ(ด้านบริหารทั่วไปและด้านการเงินและบัญชี)วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มกราคม 22, 2015, 09:56:20 AM
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาภาษาอังกฤษ มกราคม 22, 2015, 09:53:56 AM
พนัักงานแคชเชียร์ 10 อัตรา(บิ๊กซี ปัตตานี) มกราคม 21, 2015, 10:36:32 PM
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา มกราคม 21, 2015, 03:24:14 PM
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มกราคม 20, 2015, 03:45:44 PM
ประกาศรับสมัครพนักงานขาย มกราคม 16, 2015, 11:01:32 AM
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล มกราคม 16, 2015, 09:48:28 AM
บริษัท ยูโร่ ปัตตานี จำกัด รับสมัครพนักงานขาย และพนักงานขับรถ มกราคม 15, 2015, 10:25:53 AM
ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล(นราธิวาส) ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ มกราคม 13, 2015, 03:34:15 PM
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู มกราคม 13, 2015, 09:49:43 AM
กฟฝ. รับสมัครคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2558 จำนวน 839 อัตรา มกราคม 13, 2015, 09:42:42 AM
เข็มขัดลดหน้าท้อง Slendertone System Abs วิธีกระชับ สลายไขมันหน้าท้อง แบบง่ายๆ
(ดู: 2 | ตอบ: 0 )
วันที่: 26/01/2558, 23:17:18
WeDesign ออกแบบตกแต่งภายใน Interoir & Build In ให้คำปรึกษาฟรี
(ดู: 3 | ตอบ: 0 )
วันที่: 26/01/2558, 18:38:07
โครงการบ้านรติมา วิลล่า หาดใหญ่ ทำเลทอง
(ดู: 6 | ตอบ: 0 )
วันที่: 20/01/2558, 11:48:26
ขายรถ Vios ปี 2007 ราคา 300,000 บาท
(ดู: 14 | ตอบ: 0 )
วันที่: 20/01/2558, 11:03:15
ตู้ควบคุมความชื้น-Stability Chamber Cooling Chamber, Laboratory Incubator
(ดู: 8 | ตอบ: 0 )
วันที่: 19/01/2558, 17:10:44
เซ้งร้านด่วน ทำเลดี !!!!
(ดู: 11 | ตอบ: 0 )
วันที่: 15/01/2558, 13:59:00
‎Honda Scoopy‬ i
(ดู: 8 | ตอบ: 0 )
วันที่: 14/01/2558, 22:07:04
Click 125 i สภาพดี
(ดู: 12 | ตอบ: 0 )
วันที่: 14/01/2558, 22:01:58
" รีแพร์ " คืนความสาวได้จริงหรือ?
(ดู: 36 | ตอบ: 11 )
วันที่: 07/01/2558, 13:35:01
ขาย Alcatel Ontouch POP C9 ครับ 4790 บาท
(ดู: 23 | ตอบ: 1 )
วันที่: 02/01/2558, 09:38:53
ศูนย์จำหน่ายครีมหน้าขาวใส เด้ง ครีมรักแร้ขาว ลดผิวแตกลาย มีอย. ราคาพิเศษ รักษาสิว ฝ้า กระ ได้ผลจริง
(ดู: 31 | ตอบ: 0 )
วันที่: 27/12/2557, 13:16:56
ขายห้องชุดเคหะ ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ดู: 42 | ตอบ: 2 )
วันที่: 20/12/2557, 18:22:21
| รับทำร่ม | Bigbike |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012-2013 | ติดต่อเรา: pny.link@gmail.com