จังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2560 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (12 ก.ย.60) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2560 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสืบทอดประเพณีที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมงานวันลองกอง กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด กิจกรรมการประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา วันที่ 19 กันยายน 2560 ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560 พร้อมทั้งเที่ยวชมงานของดีเมืองนรา

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้