29.5 C
Thailand
วันพฤหัส, พฤศจิกายน 23, 2017

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ 1 อัตรา -วุฒิ ปริญญาเอก/เทียบเท่า

อบต.ธารโต รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา คนงานทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลธารโต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ตำแหน่ง คนสวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 1 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ครูรายเดือน 1 อัตรา -ปริญญาตรี ทางการศึกษา

โรงพยาบาลนราธิวาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชกรทั่วไป 2 อัตรา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา -ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
error: Content is protected !!