29.5 C
Thailand
วันเสาร์, มกราคม 20, 2018

ปัตตานี

หางาน ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดปัตตานี

อบต.ยะรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา -ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

วิทยากรอิสลามศึกษา 1 อัตรา -วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางศาสนาอิสลาม

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน 17 อัตรา

ทหารกองหนุน รับราชการ(อัตราสิบเอก) 17 อัตรา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด 1 อัตรา -ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด 1 อัตรา -มศ.3 ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา รับสมัครครู 2 อัตรา

เปิดรับสมัครครูผู้สอนโปรแกรม(SMP) จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา -ปริญญาตรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

ครู(ภาษาไทย) 1 อัตรา -ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
error: Content is protected !!