การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ปล่อยกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา รายละ 50,000 บาท ช่วยเหลือชาวสวนยาง หลังราคายางตกต่ำ

วันนี้ ( 7 พ.ย. 60) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดประชุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามมาตรา 49 (3) ประเภทให้กู้ยืม จำนวน 49,382,900 บาท และเงินอุดหนุน 2,637,600 บาท มาตรา 49 (5) เพื่อกู้ยืมบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร จำนวน 5,865,000 บาท และมาตรา 49 (6) จำนวน 601,080บาท เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกษตรกรรายอื่นได้รับทราบด้วย

PNOHT601107001008404_07112017_114450

นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในวันนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ตามกองทุนพัฒนายาง มาตรา 49 (3) (5) และ (6) ซึ่งสำหรับในมาตรา 49 (6) สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในความรับผิดชอบการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้เสนอโครงการไป จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 601,080 บาท จากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 12 สถาบัน

PNOHT601107001008405_07112017_114450

สำหรับปัญหาเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ทางการยางแห่งประเทศไทย ก็ได้มีมาตรการต่างๆ ออกมา เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยในเรื่องสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดเดือดร้อนก็สามารถมาขอกู้ยืมเงินในกองทุนพัฒนามาตรา 49 (5) ได้เลย รายละ 50,000 บาท ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเข้ามาสอบถามได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย ได้ทุกสาขา และล่าสุดทางการยางแห่งประเทศไทย ก็ได้จัดทำ MOU ตอบรับนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เร่งพัฒนางานวิจัยการผลิต-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางหนุนภารกิจทางหลวง โดยในปี 2561 กรมทางหลวง ได้เตรียมแผนการใช้ปริมาณน้ำยางพารา จำนวน 4,586 ตัน เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมช่องทางและใช้ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งพวกเราชาวการยางแห่งประเทศไทย ก็ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตราคายางตกต่ำในช่วงนี้ไปให้ได้

PNOHT601107001008406_07112017_114450

นายทรงวุฒิ ดำรงกูล ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับนโยบายกู้ยืมเงินในกองทุนพัฒนามาตรา 49 (5) มีข้อจำกัดที่ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางเท่านั้น ส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็ยังมีปัญหาอยู่ แต่ เชื่อว่าทางการยางแห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการ ก็กำลังหามาตรการ ที่จะให้ความจะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ อย่างแน่นอน

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้