เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ยอดสะสมล่าสุดจำนวน 99 ราย

เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เดินทางมาลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก อย่างต่อเนื่องล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนมีจำนวน 99 ราย จาก 4 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส

PNOHT601116001002703

นายมหามะบักรี ลือบาอางุ พัฒนาการอำเอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้คณะทำงานโครงการตลาดประชารัฐ ออกสำรวจตลาดทางเลือก หรือตลาดอนาคตเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าเพิ่มเติม โดยมีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก หน้าด่านชายแดนสุไหงโก-ลก หน้า สวท.สุไหงโก-ลก หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปาเสมัส (แยกอรการต์) โรงไม้ผู้ใหญ่ยาลูโบ๊งฆง บริเวณหน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านมือบา หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส บ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ และหน้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนรูปแบบตลาดในพื้นที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาตามควมเหมาะสม ทั้งผู้ประกอบการ ประเภทของสินค้า และความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่

PNOHT601116001002704

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้