นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
-ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2560
เวลา08.30-16.00น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
โทรศัพท์ 0-7321-2862
เว็บไซต์ http://hpc12.anamai.moph.go.th

14112017-page-001 14112017-page-002 14112017-page-003 14112017-page-004 14112017-page-005 14112017-page-006

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้