เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
-วุฒิ ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน
-เงินเดือน 13,800 บาท

นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
-เงินเดือน 19,500 บาท

รับสมัครวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560
ในวันและเวลาราชการ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาราชนครินทร์
เว็บไซต์ http://www.narahos.com

20171110-page-001 20171110-page-002 20171110-page-003 20171110-page-004 20171110-page-005

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้