ครูรายเดือน 1 อัตรา
-ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านไอบือแต(โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน ตชด.)
-ปริญญาตรี ทางการศึกษา
-วิชาเอกปฐมวัย การปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา การอนุบาล อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา การศึกษาอนุบาล
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
-เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครวันที่ 17-23 พฤศจิการยน 2560
เวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชุมเจาะไอร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ถนนระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เว็บไซต์ http://www.narathiwat3.go.th

pktcd-page-001 pktcd-page-002 pktcd-page-003 pktcd-page-004 pktcd-page-005 pktcd-page-006 pktcd-page-007 pktcd-page-008

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้