เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ปวส. หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
-หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
-เงินเดือน 10,200 บาท

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-ปวส. หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
-หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
-เงินเดือน 10,200 บาท

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากม.6
-เงินเดือน 7,590 บาท

รับสมัครวันที่ 20-24 พฤศจิการยน 2560
ในวันและเวลาราชการ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น
โทรศัพท์ 073 244 711-7 ต่อ 189,251
เว็บไซต์ www.yrhyala.com

kan_prakat14112560-25112560-page-001 kan_prakat14112560-25112560-page-002 kan_prakat14112560-25112560-page-003 kan_prakat14112560-25112560-page-004 kan_prakat14112560-25112560-page-005 kan_prakat14112560-25112560-page-006 kan_prakat14112560-25112560-page-007 kan_prakat14112560-25112560-page-008

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้