แม่บ้านหอพัก/คนสวน 2 อัตรา
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง 1 ราย / เพศชาย 1 ราย
-อายุ 24-45 ปี
-เงินเดือน 7,600 บาท

รับสมัครวันที่ 24 พ.ย.-4 ธ.ค.2560
ในเวลาราชการ

ยื่นเอกสาร/หลักฐานได้ที่
สำนักงานหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 73331 3930-46 ต่อ 2421
ประกาศ >> http://pr.pn.psu.ac.th/caretaker.pdf

caretaker-page-001 caretaker-page-002

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้