นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
-ทางสาขากายภาพบำบัด
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับสมัคร
โรงพยาบาลสิโรรส แผนกศูนย์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-223600-4
เว็บไซต์ https://www.siroroshospitalcoltd.com

2017_963763208.31482-page-001

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้