นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
-สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต
-เงินเดือน 15,960 บาท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดสำนักงาน
-เงินเดือน 10,200 บาท

พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
-วุฒิ ม.3 หรือ ม.6
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่
-เงินเดือน 7,590 บาท

รับสมัครวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยะลา ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น
โทรศัพท์ 073 244 711 – 7 ต่อ 189, 251
เว็บไซต์ http://www.yrhyala.com/

kan_prakat06122560-19122560-page-001 kan_prakat06122560-19122560-page-002 kan_prakat06122560-19122560-page-003 kan_prakat06122560-19122560-page-004 kan_prakat06122560-19122560-page-005 kan_prakat06122560-19122560-page-006 kan_prakat06122560-19122560-page-007

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้