1.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-ประวัติดี กริยาวาจาสุภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ
-เงินเดือน 8,146 บาท

2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคอมพิวเตอร์
-ประวัติดี กริยาวาจาสุภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ
-เงินเดือน 8,146 บาท

3.พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
-ประวัติดี กริยาวาจาสุภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ
-เงินเดือน 6,552 บาท

4.คนสวน 1 อัตรา
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
-ประวัติดี กริยาวาจาสุภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ
-เงินเดือน 6,552 บาท

รับสมัครวันที่ 10-16 มกราคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

ขอรับและยื่นใบเสนอราคา (ใบสมัคร)ได้ที่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ (ตึก OPD)
เว็บไซต์ http://www.narahos.com/

6020-page-001 6020-page-002 6020-page-003 6020-page-004 6020-page-005

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้