พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด 1 อัตรา
-มศ.3 ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-เป็นผู้ที่เคยผ่านการบำบัด
-เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

รับสมัครวันที่ 16 ม.ค.-5 ก.พ.2561
ในวันและเวลาราชการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/

19385-page-001 19385-page-002 19385-page-003 19385-page-004 19385-page-005

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้