เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
-ทางการบัญชี การตลาด การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-เงินเดือน 7,620 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 บาท

รับสมัครวันที่ 16 ม.ค.-5 ก.พ.2561
ในวันและเวลาราชการ

สมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
โทรศัพท์ 0 7342 4800 – 2
เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/

92893-page-001 92893-page-002 92893-page-003 92893-page-004 92893-page-005 92893-page-006

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้