นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน
-สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-เงินเดือน 9,032 บาท

รับสมัครวันที่ 9-22 มกราคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

สมัครได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเบตง
เว็บไซต์ http://www.betonghospital.net/

com-page-001 com-page-002 com-page-003 com-page-004 com-page-005

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้