ผู้ว่าฯ ยะลา ผุดไอเดียเจ๋ง นกเขาขันทุกต้นชั่วโมง ใจกลางเมืองยะลา สร้างสีสันสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ในพื้นที่

เสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุกขันทุกต้นชั่วโมง เพื่อบ่งบอกเวลาที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนสุขยางค์ ในเขตเทศบาลนครยะลา กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีการจอดรถถ่ายรูป และฟังเสียงนกด้วยความตื่นเต้น ถือเป็นสีสันที่แปลกใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา

PNOHT610109001028501_09012018_082953

สำหรับจุดเริ่มต้นแนวคิดนั้น นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก ขันที่วงเวียนหอนาฬิกาจังหวัดยะลา เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดยะลาตั้งใจทำ ตามวาระจังหวัด เรื่องของเสน่ห์ยะลา เพื่อที่จะดึงดูดต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดยะลาทุกๆ ปี มีการแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน และนกกรงหัวจุก เป็นที่รู้จักในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน อินโดนีเซีย ทุกครั้งผลจากการแข่งขันก็จะนำเสียงของนกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขึ้นไปไว้บนหอนาฬิกา ให้ประชาชนได้รับฟังเสียงทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 06.00-00.00 น. ของทุกวัน โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประดิษฐ์ ทดลอง โดยการนำนกจำลองและเสียงมาผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยี จนกระทั่งแล้วเสร็จ นำมาติดตั้งที่วงเวียนหอนาฬิกา เกิดเป็นเสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุกขัน เป็นสิ่งที่น่ารัก น่าประทับใจ ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่า “ผู้ว่าคิด เทคนิคทำ เทศบาลรักษา”

PNOHT610109001028502_09012018_082953

ด้านนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวว่า หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการสร้างระบบกลไกบอกเวลา ที่วงเวียนหอนาฬิกา ทางวิทยาลัยได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับภาควิชาช่างกลโรงงาน คิดค้นระบบเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์สั่งงาน ควบคุมกลไก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ จนกระทั่งนักศึกษาทั้งสองภาควิชาและอาจารย์ ร่วมกันประดิษฐ์ ทดลอง และนำมาติดตั้ง เป็นการบรูณาการความรู้ทางด้านการเรียนวิชาชีพมาใช้ ความรู้ทางด้าน สะเต็มศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้

PNOHT610109001028503_09012018_082953

สำหรับนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพในพื้นที่ เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ทั้งพุทธ มุสลิม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน นิยมการเลี้ยงนกเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้ไปทางเทศบาลนครยะลา ก็จะดูแลรักษาความสวยงามรอบๆ วงเวียนหอนาฬิกา เป็นสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ที่มีเสน่ห์ พร้อมทั้งนำเสียงของนกที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน มหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน และนกกรงหัวจุก ในทุกๆ ปี ขึ้นมาติดตั้งที่วงเวียนหอนาฬิกา เพื่อให้ประชาชนได้ฟังเสียงนกกันอย่างชัดๆ ทุกต้นชั่วโมง สมดั่งนามเรียกขานที่ว่า “Yala Bird City เมืองแห่งนก”

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้