ศอ.บต. ฝากเยาวชนชายแดนใต้ ตรวจสอบข่าวสารทางสื่อโซเชียลฯ ก่อนส่งต่อ เพื่อไม่เกิดความสูญหายในชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลอื่น

วันนี้ (12 พ.ย 60) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดกิจกรรม Mini Tech Camp: Tech to End Hate Speech ซึ่งมูลนิธิ The Asia Foundation ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนฯ ผู้แทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรม Mini Tech Camp: Tech to End Hate Speech เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนในพื้นที่ การเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญแก่เยาวชนที่เป็นลูกหลานในพื้นที่ ปัจจุบันโลกการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น ควรพิจารณาในการแชร์ข้อมูลว่า เรื่องใดเป็นประโยชน์และเรื่องใดที่เป็นภัยต่อสังคม เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง การส่งต่อข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความสูญหายในชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลอื่นโดยที่ไม่เจตนา จึงต้องคำนึงก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ให้ดี

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้