ชาวยะลาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม ”ตลาดประชารัฐ” ต่อเนื่อง ขณะสามวันลงทะเบียนแล้ว 378 ราย

วันนี้ (14 พ.ย. 60) บรรยากาศการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการ เดินทางนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียน กรอกข้อมูล เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลา ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียน

PNOHT601114001014101_14112017_121445

เช่นเดียวกันกับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ยังคงมีพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการเดินทางไปติดต่อสอบถาม เพื่อลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจังหวัอยะลา กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย. 60

PNOHT601114001014102_14112017_121445

ในส่วนของอำเภอเมืองยะลา โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ร่วมกันเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 10-13 พ.ย. 60 มีเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการมาลงทะเบียน แล้วจำนวน 28 ราย ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจะได้มีสถานที่ค้าขายเป็นหลักแหล่ง และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

PNOHT601114001014103_14112017_121445

ด้านนางฐิติพร สังข์ทอง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่ดี ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ค้า ผู้ผลิตรายเล็ก ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร จะได้มีตลาดในการค้าขายโดยตรงจากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค และจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สรุปยอดรวมผู้มาลงทะเบียน ตลาดประชารัฐ จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 60 รวมทั้งสิ้น 378 ราย ส่วนประเภทสินค้าทางการเกษตร มีผู้ประสงค์จะจำหน่ายมากที่สุด รองลงมาอาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง และผักผลไม้ปลอดภัย และอื่นๆ โดยผู้ที่มาลงทะเบียน จะมีพ่อค้า แม่ค้า มากที่สุด รองลงมาเป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มโอทอป และวิสาหกิจ

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้