ไปรษณีย์ปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เนื่องในงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก (WORLD POST DAY) ประจำปี 2560

วันนี้ (14 พ.ย. 60) ที่อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี TK PARK PATTANI นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก” WORLD POST DAY ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “วิถีแดนใต้ฯ” ซึ่งจังหวัดปัตตานี โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

PNOHT601114001021405_14112017_022710

นายซานูซี จริยศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 9 กล่าวว่า เหตุผลที่จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก WORLD POST DAY ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงวันสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ฉบับแรก และก่อตั้งองค์การสหภาพสากลไปรษณีย์ขึ้น ณ กรุงเบอร์น ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2417 เพื่อวางรากฐานการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติตราบจนทุกวันนี้

PNOHT601114001021403_14112017_022710

นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ได้กำหนดให้จัดนิทรรศการและให้ความรู้ และยังหมุนเวียนเผยแพร่แก่ประชาชน ในต่างจังหวัด ทั่วทุกทิศ และในพื้นที่สำนักงานไปรษณีย์ เขต 9 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้น้อมนำคำสอน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำเสนอพระปณิธาน พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ เพื่อสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่พอเพียง และยังยืนให้ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นเครือข่ายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าถึงและช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

PNOHT601114001021407_14112017_022710 PNOHT601114001021408_14112017_022710

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้