วันนี้ (1 ธ.ค. 60) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา โดยนายรัชพล พรหมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงยอดรวม 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 หลังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาและศูนย์ดำรงธรรม 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เปิดตลาดประชารัฐให้ประชาชนมาลงทะเบียน มีประชาชน ให้ความสนใจมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ใน 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ , ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ , ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด , ตลาดประชารัฐ Modern Trade , ตลาดประชารัฐต้องชม , ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ทั้งสิ้น 1,554 ราย

PNOHT601201001001702_01122017_085255

ส่วนตลาดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนลงทะเบียนมากที่สุด คือ ตลาดท้องถิ่นสุขใจ รองลงมา เป็นตลาดคนไทยยิ้ม, ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม , ตลาดของดีจังหวัด , ตลาดต้องชม และตลาดของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ประเภทสินค้าที่ประชาชนประสงค์ที่จะจำหน่ายมากที่สุด เป็นอาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง รองลงมา เป็นสินค้าทางการเกษตร อื่นๆ ผักผลไม้ปลอดภัย สินค้าโอทอป อาหารสดแปรรูป

โดยกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เป็นผู้ที่มาลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรกลุ่มโอทอป อื่นๆ และวิสาหกิจ

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้