สถานการณ์น้ำท่วมใน 7 อำเภอของจังหวัดยะลา คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีน้ำขังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีลดระดับลงต่อเนื่อง ขณะโรงเรียนบางแห่งที่ถูกน้ำท่วม เปิดเรียนแล้ว

วันนี้ (4 ธ.ค. 60) โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว หลังจากได้รับผลกระทบ ถูกน้ำท่วมขังมาร่วม 1 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา โดยตั้งแต่ช่วงเช้านักการภารโรงได้มาเปิดห้องเรียน ก่อนที่ในช่วงสายครู นักเรียน จะมาร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนต่อไป ส่วนสภาพบ้านเรือนประชาชน โดยทั่วไปน้ำได้แห้งลงเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงพื้นที่การเกษตรเพียงเล็กน้อย ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลา เช้านี้ท้องฟ้าเริ่มสดใส หลังฝนตกเพียงเล็กน้อย และหยุดตกตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้านี้ แต่ยังมีเมฆดำปรากฏเล็กน้อย คาดว่าในช่วงสายก็จะมีแดดส่องในพื้นที่จังหวัดยะลา

PNOHT601204001000301_04122017_074641

ขณะที่วันนี้ (4 ธ.ค. 60) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัย หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ 56 ตำบล 322 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 23 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,098 ครัวเรือน 112,226 คน บาดเจ็บ 2 คน เสียชีวิต 2 คน อพยพ 33 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลัง ถนน 242 แห่ง สะพาน 5 แห่ง คอสะพาน 3 แห่ง ฝาย 3 แห่ง ทำนบ 1 แห่ง ท่อลอด 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 4 แห่ง ไหล่ทาง 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 5 ต้น พื้นที่การเกษตร 96,392 ไร่ บ่อปลา 156 บ่อ ปศุสัตว์ 574 ตัว วัด 6 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 16 แห่ง สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 14 แห่ง

PNOHT601204001000302_04122017_074641

ปัจจุบันพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ประกอบด้วยอำเภอเบตง ธารโต บันนังสตา รามัน ยะหา กรงปินัง และอำเภอกาบัง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีน้ำขังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง สำหรับอำเภอเมืองยะลา ยังมีน้ำท่วมขัง 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 , 4 , 9 , 12 ตำบลสะเตงนอก หมู่ที่ 2 , 3 ตำบลยุโป หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาปและ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ โรงเรียนยังคงปิดการเรียนการสอน 3 แห่งในพื้นที่อำเภอรามัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านจารังตาดง โรงเรียนบ้านพรุ และโรงเรียนบ้านตะโล๊ะสะดา จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) แล้ว จำนวน 8 อำเภอ 56 ตำบล 316 หมู่บ้าน 23 ชุมชน

PNOHT601204001000304_04122017_074641

ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีลดระดับลงทุกสถานีวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง หยุดการระบายน้ำจนถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาวะน้ำท่วมพื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีที่อำเภอเมืองยะลา จนถึงพื้นที่ท้ายน้ำที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

PNOHT601204001000306_04122017_074641

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้