ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: นาดียา อาลี
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 27/05/2537
ที่อยู่: 168/1 หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 084-3963667
Email: opeenees_dear@hotmail.co.th
Facebook: Nadiya A-lee

ประวัติการศึกษา

ประถม: โรงเรียนอามานะศักดิ์
มัธยมต้น: โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
มัธยมปลาย / ปวช.: โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ปวส.:
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: ครู , ธุรการ , งานราชการ
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 1
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: 10,001-12,000
ความสามารถ/ผลงาน: – สามารถพูดภาษาได้ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู
– สามารถใช้งานโปรแกรมพิมพ์งานหรืออุปกรณ์สำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว
– ทักษะทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
– ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวทูต ปปช. รุ่นที่ 1 ดำรงตำแหน่ง 1 ปี
– เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของมหาวิทยาลัยและกระทรวงหรือองค์กรต่างๆ
การติดต่อที่สะดวก: โทรศัพท์/มือถือ, E-Mail, Facebook

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้