ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: ฮัยฟะ สาและ
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 18/07/1994
ที่อยู่: 147/12 หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 0812368223
Email: faswar.olo@gmail.com
Facebook: ฟัสวาร์ ไวรัสสีชมพู

ประวัติการศึกษา

ประถม: โรงเรียนยะหริ่ง
มัธยมต้น: โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
มัธยมปลาย / ปวช.: โรงเรียนสุวรรณไพบูลย?
ปวส.:
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ธุรการ
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 0
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: น้อยกว่า 5,000
ความสามารถ/ผลงาน: – ได้รับรางวัล การประกวด BEST PRATICE ๒๕๕๙ ด้านโครงการ ระดับดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ผู้ช่วยวิทยากร “โครงการจิตตปัญญา มิติความงอกงามของผู้เรียน” (โครงการนำร่อง) ณ โรงแรมเซาเทรินท์ จังหวัดปัตตานี
– วิทยากรให้ความรู้แก่เยาชน “โครงการค่าย พ่อ แม่ ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
– วิทยากร “โครงการอนามัยวัยเจริญพันธุ์” ณ ตำบลน้ำดำ จังหวัดปัตตานี
– วิทยากร “โครงการพ่อแม่วัยใส” ณ ชุมชนรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี
– วิทยากร “โครงการสุขกาย สุขใจ (จิตวิทยาสามัญประจำบ้าน)” ณ บ้านบางปลาหมอ จังหวัดปัตตานี
– ผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้แก่เยาวชน ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี
การติดต่อที่สะดวก: โทรศัพท์/มือถือ

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้