ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: น.ส.มารีแย กาเซะ
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 03/12/2532
ที่อยู่: 7/16 ม.4 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 0800363957
Email: yaya_mhai@hotmail.com
Facebook: การเดินทางที่แสน ยาวไกล

ประวัติการศึกษา

ประถม: บ้านระแว้ง
มัธยมต้น: ธรรมวิทยามูลนิธิ
มัธยมปลาย / ปวช.: ธรรมวิทยามูลนิธิ
ปวส.:
ปริญญาตรี: สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์ เอกสุขศึกษา
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: ธุรการ
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 4
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: 9,001-10,000
ความสามารถ/ผลงาน: Microsoft office
การติดต่อที่สะดวก: โทรศัพท์/มือถือ

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้