ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: นางสาว บาลีละฮ์ หะยีนาแว
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 22/08/1994
ที่อยู่: บ้านเลขที่169 หมู่3 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 0937486473
Email: baleelah6473@gmail.com
Facebook: Baleelah Hayeenawae

ประวัติการศึกษา

ประถม: โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)
มัธยมต้น: โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
มัธยมปลาย / ปวช.: โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ปวส.:
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาการพัฒนาชุมชน
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: ธุรการ,ขายของ,บัญชี เป็นต้น
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 0
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: 8,001-9,000
ความสามารถ/ผลงาน: สื่อสารกันได้ พิมพ์ได้ อ่านได้ เขียนได้
การติดต่อที่สะดวก: โทรศัพท์/มือถือ, Facebook

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้