ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: รัชนีกร พลสีนวล
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 07042537
ที่อยู่: 14 ม.1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 0936324803
Email: racha4737@gmail.com
Facebook:

ประวัติการศึกษา

ประถม: โรงเรียนบุญมีวิทยา
มัธยมต้น: โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
มัธยมปลาย / ปวช.: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ปวส.:
ปริญญาตรี: สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: วิเคราะห์, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ, นโยบายและแผน, สถิติ
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 1
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: 10,001-12,000
ความสามารถ/ผลงาน: การใช้โปรแกรม microsoft office , โปรแกรม Spss
การติดต่อที่สะดวก: โทรศัพท์/มือถือ, E-Mail

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้