ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวมุนีร อาเเวนิ
เพศ: หญิง
สภานะภาพ: โสด
วัน-เดือน-ปี เกิด: 14101995
ที่อยู่: 20/3 ม.3 ต.ระเเว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
จังหวัด: ปัตตานี
เบอร์โทร/มือถือ: 0936641680
Email: munir.12046@gmail.com
Facebook:

ประวัติการศึกษา

ประถม: โรงเรียนอามานะศักดิ์
มัธยมต้น: โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
มัธยมปลาย / ปวช.: โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ปวส.:
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปริญญาโท:

งานที่สนใจ

ตำแหน่งงานที่สนใจ: บัญชี
ประสบการณ์ทำงาน(ปี): 0
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ: 10,001-12,000
ความสามารถ/ผลงาน: มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้ไว รอบคอบ
การติดต่อที่สะดวก: E-Mail

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้